Tuairiscí Moltóra Shorcha d’Oireachtas na Gaeilge

Sorcha Ní Ghuairim a scrígh

Forbhreithniú gonta.

Oireachtas 1945

Tuairisc an mholtóra: comórtas 49, iomaitheoir 6

Tuairisc an mholtóra: comórtas 49, iomaitheoir 6. Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Binneas ⁊ ceol
30
Marcanna: 22 agus 21
Moṫú
25
Marcanna: 17 agus 18
Teilgean Cainnte ⁊ Fograiḋeaċt [sic]
20
Marcanna: 17 agus 20
An t‑aṁrán i n‑iomlán
25
Marcanna: 17 agus 19
Iomlán (faoi ‘Marcanna’)
73 agus 78
[Nótaí Shorcha]
Níl sí féin ins an aṁrán
Cosaṁlaċt go ḃfuil sí oilte.
Tá sí binn aċ níl an ċuṁaiḋ ná eile na glór

Oireachtas 1946

Tuairisc an mholtóra: comórtas 40, iomaitheoir 1

Tuairisc an mholtóra: comórtas 40, iomaitheoir 1. Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Ceol
40
Marcanna: 22
Teilgean Cainnte
25
Marcanna: 15
Nós
25
Marcanna: 15
Iomlán
10
Marcanna: 6
Iomlán (faoi ‘Marcanna’)
58
60/134
[Nótaí Shorcha]
Beagáinín den ḃéilín milis. Ní raiḃ siad ró-nádúrṫa. Ní raiḃ an nós ro-ġaeḋealaċ. Rian an scoile orṫa

Tuairisc an mholtóra: comórtas 43, iomaitheoir 2

Tuairisc an mholtóra: comórtas 43, iomaitheoir 2. Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Aisteoireaċt
25 agus 15
Marcanna: 12 agus 20
Ceol
25 agus 12
Marcanna: 14 agus 19
Ceapadoireaċt
25 agus 12
Marcanna: 12 agus 20
Gaedilge [sic]
25 agus 15
Marcanna: 16 agus 19
Iomlán
54, 54 agus 78
62
[Nótaí Shorcha]
Ní raiḃ an dá ċéad ṁír ro-ḃríoġṁar An tríoṁaḋ ceann níos fearr. Ḃí siad deacair a ṫuiscint ⁊ ní raiḃ an nós ró-ġaedealaċ

Tuairisc an mholtóra: comórtas 41, iomaitheoir 1

Tuairisc an mholtóra: comórtas 41, iomaitheoir 1. Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Teilgean Cainnte ⁊ Foġ
25 agus 1
Marcanna: 12 agus 13
Ceol ⁊ Guṫ, Moṫú
40 agus 1
Marcanna: 22 agus 20
Roġa Aṁrán
15 agus 1
Marcanna: 10 agus 15
Iomlán
20 agus 1
Marcanna: 10 agus 10
Iomlán (faoi ‘Marcanna’)
54 agus 58
56%
[Nótaí Shorcha]
Níl an ċainnt a’ dul leis a’ gceol. Níl mórán moṫú ins a’ nguṫ aici. Breaġ fearaṁail ⁊ soiléir aċ gan tuiscint do’n aṁrán aici. An t‑aṁrán ṫar a ḃeiṫ coitċeannta. Ní ó na daoine a fuair sí iad.

Oireachtas 19?? [níl bliain luaite]

Tuairisc an mholtóra: comórtas 40, iomaitheoir 2

Tuairisc an mholtóra: comórtas 40, iomaitheoir 2. Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Binneas ⁊ Ceol
30
Marcanna: 24 agus 20
Moṫú
25
Marcanna: 20 agus 10
Teilgean cainnte ⁊ fograiḋeaċt
20
Marcanna: 15 agus 20
An t‑aṁrán in‑a iomlán
25
Marcanna: 15 agus 10
Iomlán (faoi ‘Marcanna’)
74 agus 60
60/134
[Nótaí Shorcha]
An ċéad aṁrán ? [sic] As leaḃar nó de ṗláta. Bain tú an ṫoir ḋíom etc
An dara h‑aṁrán ró-ṁall ḃí glór binn aige aċ ab ceol ró-riaġalta.
xxxx