Litir chuig Rúnaí Choiste an Oireachtais (1ú Márta 1940)

Sorcha Ní Ghuairim a scrígh

Tras-scríbhinn chaighdeánaithe

XXXXXX
Litir bhunaidh Shorcha. Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

9 Cearnóg Parnell.

1/3/40.

Don Rúnaí
Coiste an Oireachtas.

A chara,

Is oth liom a rá nach mbeidh mé i láthair ag an gcruinniú speisialta den Choiste anocht mar go bhfuil orm a dhul ag obair.

Maidir le dáta an Oireachtais, déarfainn gurb í an chéad tseachtain de Mheán Fhómhair an t‑am ab fheiliúnaí. Beidh na cúrsaí Gaeilge thart faoin am sin agus go leor de na scoileanna gan a bheith oscailte.

Maidir le muintir na Gaeltachta de, bíonn siad an-chruógach ón mBealtaine amach go tús fómhair agus ní dóigh liom go dtiocfadh mórán acu chuig an Oireachtas i rith an ama sin — ach bíonn réidh an achair beag acu i dtús dtosach mí Meán Fhómhair.

Go n‑éirí an t‑ádh libh

Beir beannacht
ó
Shorcha Ní Ghuairim

Tras-scríbhinn dhíreach

XXXXXX
Litir bhunaidh Shorcha. Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

9, Cearnóg Parnell.

1/3/40.

Don Runaiḋe [sic]
Coisde an oireaċtais.

A ċara,

Is oṫ liom a ráḋ naċ mbeiḋ mé i láṫair ag an gcruinniú speisialta de’n Ċoisde anoċt mar go ḃfuil orm a ḋul ag obair.

Maidir le dáta an oireaċtais, déarfainn gurab í an ċéad tseaċtṁain de Ṁeaḋon Ḟoġmair an t‑am a b’ḟeileaṁnaiġe. Beiḋ na cúrsaí Gaeḋilge ṫart faoi’n am sin agus go leor de na scoltaċa gan a ḃeiṫ oscailte.

Maidir le muinntear na Gaeḋealtaċta ḋe, bíonn siad an-ċruaḋógaċ ó’n mBealtaine amaċ go tús foġṁair agus ní dóiġ liom go dtiocfaḋ mórán aca ċuig an oireaċtas i riṫ an ama sin — aċ bíonn réiḋ an aċair beag aca i dtús dtosaċ mí Meaḋon Ḟoġṁair.

Go n‑éiriġiḋ an t‑áḋ liḃ

Beir beannaċt
ó
Ṡorċa Ní Ġuairim